En læringsrejseaf Lars BohlbroDirector, Velux

Hos Velux har vi valgt et forløb hos Move2x af flere årsager. En af de væsentligste årsager er, at vi sammen med Henrik Saaby, industriel ph.d ved Aalborg Universitet, arbejder med et forløb omkring en tættere kobling mellem LEAN og digitalisering. 

I forbindelse med forståelse for og implementering af Industri 4.0 skal vi teste forskellige teknologier og læringsaspekter.

En læringsrejseaf Lars BohlbroDirector, Velux

Hos Velux har vi valgt et forløb hos Move2x af flere årsager. En af de væsentligste årsager er, at vi sammen med Henrik Saaby, industriel ph.d ved Aalborg Universitet, arbejder med et forløb omkring en tættere kobling mellem LEAN og digitalisering. 

I forbindelse med forståelse for og implementering af Industri 4.0 skal vi teste forskellige teknologier og læringsaspekter.

Digitaliseringer afgørende

Digitalisering er en væsentlig faktor i vores virksomhed. Uden på forhånd at kende til move2x, spillet eller konceptet valgte vi at udvide vores deltagerskare til hele ledergruppen. Vores forventninger til dagen var, at vi ville stifte bekendtskab med forskellige digitale teknologier og muligheder og selv få lov til at sætte dem i anvendelse. At dagen kunne være et springbræt til at skubbe processen i gang for os.

“Vi ville stifte bekendtskab med forskellige digitale teknologier og muligheder og selv få lov til at sætte dem i anvendelse.”

Og da vi var en fagligt funderet bredere gruppe af sted, var det ikke kun et spørgsmål om selve teknologierne – men mere om samarbejde og måden at bringe dem i anvendelse på.

Uhensigtsmæssige vanerog klassiske faldgruber

Vi startede ud med en uhøjtidelig, grundig introduktion, hvor vi alle fik mulighed for at sætte sig godt ind i spillets scenarie. Gennem spillet i selve mock up’en blev vi kompetent guidet med en fint afpasset mængde information og forklaring undervejs. 

Og alligevel havde vi en fornemmelse af, at vi relativt hurtigt ‘bare’ blev kastet ud i det, hvilket på en lærerig måde var forvirrende. Tydeligvis er det en del af spillets formål at blive udsat for pressede situationer, fange os i uhensigtsmæssige vaner og lade os afprøve klassiske faldgruber – alt sammen med et learning by doing formål.

Hvor lærtevi mest?

Undervejs i spillet blev vi afbrudt af små timeouts, hvor der blev fulgt op på vores indsatser og reaktionsmønstre. Tidsmæssigt var det disse timeouts, der fyldte mindst – men det var uden tvivl dem, vi lærte mest af. Det at blive bragt i forskellige udfordrende situationer og skulle forfølge forskellige mål undervejs kombineret med de lærerige pauser gav en perfekt vekselvirkning. 

At arbejde sammenmod et fælles mål

Som hold betragtede vi os selv som en lille virksomhed, der arbejder mod et fælles mål og undervejs bliver præsenteret for både forhindringer og nye værktøjer. 

“Denne dag har vist os, at det er en nødvendighed,
at alt hænger sammen..”

Vi blev motiveret til at tage stilling til, hvordan vi bruger hinanden og vores kompetencer bedst muligt, og hvordan samspillet mellem os optimeres. I virkelighedens verden er Velux en stor virksomhed, hvor det enkelte individ er i risikozonen for at forsvinde i systemet – men denne dag har vist os, at det er en nødvendighed, at alt hænger sammen, og at alle påtager sig deres roller optimalt for et succesfuldt resultat.

Vi harværet på enlæringsrejse

Efter vores spil og vores dag sammen har vi fået
en fælles referenceramme for forståelsen af
Industri 4.0 og inspiration til konkrete
værktøjer indenfor evaluering.

Digitalisering fylder ekstremt meget i vores hverdag,
og move2x har – navnet tro – lært os, hvordan vi flytter os fra A til B.
Alle deltagere har udelukkende givet positiv feedback på dagen.

“Vi er enige om, at vi har været på en læringsrejse,
hvor vi har tilegnet os evnen til at lære af det, vi gør.”

Vi harværet på enlæringsrejse

Efter vores spil og vores dag sammen har vi fået
en fælles referenceramme for forståelsen af
Industri 4.0 og inspiration til konkrete
værktøjer indenfor evaluering.

Digitalisering fylder ekstremt meget i vores hverdag,
og move2x har – navnet tro – lært os, hvordan vi flytter os fra A til B.
Alle deltagere har udelukkende givet positiv feedback på dagen.

“Vi er enige om, at vi har været på en læringsrejse,
hvor vi har tilegnet os evnen til at lære af det, vi gør.”

Læs her, hvis du vil vide, hvad Lars Bohlbro,director, Velux har sagt om deres 2 spilledage hos os..

Se hvad Velux siger

Læs her, når du vil vide mere om netop det spil,som de 2 medarbejdergrupper fra Velux har spillet hos os 

Se Velux case

Tag kontakt til osmed formularen