Kristian E. JustesenDirector Velux

Veluxflytter sig_

Fra ressourcetænkning
til systemtænkning

Fra ressourcetænkning til systemtænkningKristian E. Justesen | director | Velux 

”Hos Velux har vi været på en længere rejse mod digital erkendelse med det formål at få optimal udnyttelse af digitaliseringens muligheder. Udviklingen af en helt ny måde at tænke på. 

Som i alle produktionsvirksomheder er vi grundlæggende opdraget til at tænke i ressourcer. Hvor mange styk kan vi producere – med hvor mange folk osv.? Altid med det formål at justere ressourcerne, hvis det er gavnligt eller nødvendigt. Selv digital teknologi som robotter og sensorer har været en del af vores tænkning i produktionen – men kun i egenskab af ressourcer. 

“move2x har vendt vores klassiske ressourcetænkning på hovedet og løftet vores evne til at praktisere systemtækning.” 

Fra ressourcetænkningtil systemtænkning

Kristian E. JustesenDirector | Velux

”Hos Velux har vi været på en længere rejse mod digital erkendelse med det formål at få optimal udnyttelse af digitaliseringens muligheder. Udviklingen af en helt ny måde at tænke på. 

Som i alle produktionsvirksomheder er vi grundlæggende opdraget til at tænke i ressourcer. Hvor mange styk kan vi producere – med hvor mange folk osv.? Altid med det formål at justere ressourcerne, hvis det er gavnligt eller nødvendigt. Selv digital teknologi som robotter og sensorer har været en del af vores tænkning i produktionen – men kun i egenskab af ressourcer. 

“move2x har vendt vores klassiske ressourcetænkning på hovedet og løftet vores evne til at praktisere systemtækning.” 

Det er her,læringen ligger

"Det er her,læringen ligger"

Som udgangspunkt vidste jeg ikke, hvad jeg gik ind til, da jeg med åbent sind sammen med mine kolleager mødte op på spil-dagen i mock-up’en i Aalborg.

Spillet og dagen bød på en lang og lærerig række af hands on-øvelser indenfor teknologier og sammenhængen mellem teknologier. 

Vi startede ud med at gøre alt det, som vi er vant til at gøre. Vi agerede og reagerede på samme vis som i vores eget daglige miljø. Med talrige frustrationer og ærgrelser til følge. 

Som udgangspunkt vidste jeg ikke, hvad jeg gik ind til, da jeg med åbent sind sammen med mine kolleager mødte op på spil-dagen i mock-up’en i Aalborg.

Spillet og dagen bød på en lang og lærerig række af hands on-øvelser indenfor teknologier og sammenhængen mellem teknologier. 

Vi startede ud med at gøre alt det, som vi er vant til at gøre. Vi agerede og reagerede på samme vis som i vores eget daglige miljø. Med talrige frustrationer og ærgrelser til følge. 

Nogle gange ved vi bare ikke,hvad ’det bedste’ er.

Vi gør altid vores bedste – for vi vil så sindssygt gerne omsætte os selv til det perfekte resultat. Nogle gange ved vi bare ikke, hvad ’det bedste’ er. 

Dagen igennem udviklede vi vores tankemønstre og blev bekræftet i, at netop evnen til systemtænkning er et krav til fremtiden. Erkendelsen opstod såvel individuelt som i hele teamet. Og vi tog en helt ny hold-energi med hjem med et klart mål om, at vores oplevelser også kan implementeres i vores dagligdag hjemme.

Vores udbytte påkort – og lang – sigt 

På den korte bane har dagen skabt et stærkt fælles referencepunkt for teamet. ’Husk nu lige’-mentaliteten er medvirkende til en decideret adfærdsændring fra at være ressourcetænkende til systemtænkende i hele vores approach. 

På længere sigt spiller vores nye viden og vores oplevelser perfekt sammen med et stort projekt, som vi lige nu arbejder med. At flytte os fra ressource-effektivitet mod flow-effektivitet. Spillet har givet os et nyt og brugbart afsæt til at tænke og tackle projektet på. 

Samtidig vil vores move2x-erfaringer også få indflydelse på vores digitale prioriteringer og rækkefølgen af disse i fremtiden – og især hvordan vi tænker de forskellige løsninger og muligheder ind. 

Vi løber stadig rundtmed vores mærkater

Efterfølgende har vi haft en fin og konstruktiv evaluering af vores forløb med move2x. Selvom vi stadig anvender vores mærkater fra vores hjemmeopgave i det daglige (selv har jeg ”Qualification” liggende her foran mig), er det godt at blive sendt retur til spillets aha-oplevelser og blive fastholdt i brugen af vores nye læring. 

I stedet for, at selve teknologien bliver omdrejningspunkt, handler det om hvilke processer, der kan tænkes ind og understøtter implementeringen. 

“Det allervigtigste er, at vi nu stiller skarpt på MÅDEN at anvende teknologien på  – i stedet for blot teknologien i sig selv. Det er stærkt…” 

Corona ogdigitalisering

Generelt har denne tid rykket på hele vores digitale mindset som organisation. Især i forhold til vores samarbejdsform. 

Særligt skal fremhæves mødeaktiviteten i organisationen. Mange (ellers obligatorisk tilbagevendende) møder er blevet enten helt fjernet fra kalenderen eller digitaliseret. Tidligere morgensamlingsmøder med manuelle notater på en fysisk tavle foregår nu altid digitalt med elektronisk registrering af vigtige notater. 

Forandringen af vores digitale mindset vil have stor værdi for vores virksomhed fremadrettet. 

Konklusionen på vores move2x-forløb er, at vi er blevet bekræftet og dygtiggjort i, at det ikke er teknologien i sig selv, der er vigtig  – men selve systemtankegangen. Det er sammenhængen i Industri 4.0, der flytter os. 

Tag kontakttil os medformularen

Og du er altid velkommen til at kontakte os for en snak om
og afklaring af mulighederne for dig og din virksomhed.

Tag kontakt til osmed formularen

Og du er altid velkommen til at kontakte os for en snak om
og afklaring af mulighederne for dig og din virksomhed.